Rezultatele pentru primul trimestru din 2022

Paris, Vineri 29 Aprilie 2022

Corporate

Vineri, în 29 aprilie, Amundi publică rezultatele pentru primul trimestru din 2022, în creștere cu +5% față de rezultatele publicate pentru primul trimestru din 20211,2, indicând o activitate dinamică și depuneri semnificative3 în active pe termen mediu și lung.

Astfel, soldurile au atins 2 021 miliarde de euro la data de 31/03/20223, în creștere cu +15% într-un an2.

În ciuda unui context care a devenit mai puțin favorabil, Amundi menține rezultatul net ajustat la un nivel bun în primul trimestru din 2022 (324 milioane de euro). Această creștere se explică prin mărirea perimetrului (integrarea Lyxor începând din primul trimestru din 2022), dar și prin creșterea semnificativă a veniturilor și menținerea unei eficiențe operaționale excelente.

Descoperiți toate rezultatele noastre pe site-ul companiei

1. Date ajustate: fără amortizarea activelor necorporale și fără cheltuielile cu integrarea. Consultați definițiile și metodologia la pagina 7 din comunicatul de presă
2. Variație față de rezultatul publicat pentru primul trimestru din 2021, fără Lyxor
3. Solduri (inclusiv Lyxor începând din 31/12/2021) și depuneri nete (inclusiv Lyxor doar în primul trimestru din 2022) incluzând activele recomandate și comercializate, precum și 100 % din depunerile nete și soldurile gestionate de societățile mixte din Asia; pentru Wafa în Maroc, soldurile sunt incluse pentru cota-parte.

Alte știri