Investiții diversificate

Administrarea investițiilor diversificate împarte investiția dvs. totală pe mai multe clase de active în funcție de riscul și randamentul așteptat al fiecărei clase de active. Portofoliul dvs. este revizuit periodic în conformitate cu evaluarea managerilor noștri cu privire la posibilele schimbări de pe piață.

Diversificarea lucrează pentru dvs.

Diversificarea între clasele de active și regiunile geografice contribuie la gestionarea riscurilor. Folosind gestiunea diversificată a investițiilor, managerul de portofoliu va aloca investiții între mai multe clase de active, sectoare și zone geografice diferite. Această alocare este echilibrată în funcție de riscul investițional al fiecărei clase de active și de interacțiunea dintre acestea.

Soluții pe care vi le oferim

  • O gamă de fonduri cu profiluri de risc diferite. Alegeți fondul care se potrivește cel mai bine necesităților dvs. cu privire la nivelul de risc pe care doriți să vi-l asumați și cât timp doriți să investiți.
     

Despre managementul fondurilor diversificate la Amundi

Puteți să vă diversificați cu ușurință investițiile pe diferite piețe financiare

Mai multe fonduri care corespund orizontului dvs. de investiții

Gestionați-vă randamentul investiției dvs. în conformitate cu profilul dvs. de risc

Această strategie prezintă riscuri asociate cu diferitele instrumente financiare subiacente.

Aceste informații necontractuale nu constituie, în nicio situație, o ofertă de cumpărare, de solicitare de vânzare sau de consiliere pentru a investi în OPCVM, fonduri și SICAV ("produsele") Amundi sau unul dintre afiliații săi ("Amundi") .

Toate proiecțiile, evaluările și analizele statistice prezentate mai sus sunt furnizate cu scopul de a ajuta potențialii investitori să înțeleagă subiectele abordate. Aceste proiecții, evaluări și analize se pot baza pe estimări și ipoteze subiective și pot fi obținute prin aplicarea unei metodologii selectate dintr-o varietate de metodologii posibile, care pot conduce la concluzii diferite. Ca urmare, aceste proiecții, evaluări și analize nu ar trebui considerate fapte dovedite și nu pot fi considerate ca previziuni exacte ale evenimentelor viitoare.

Investițiile implică riscuri. Performanța fondurilor nu este garantată. În plus, performanța trecută nu este în niciun caz o garanție sau un indicator fiabil al performanțelor actuale sau viitoare. Investitorii pot pierde in totalitate sau o parte din capitalul investit inițial.

Investitorii potențiali sunt încurajați să consulte un consilier profesionist pentru a determina dacă o astfel de investiție este adecvată pentru profilul lor și nu trebuie să își bazeze deciziile de investiții numai pe informațiile conținute în acest document. Toți potențialii investitori în produse sunt sfătuiți să verifice dacă o astfel de investiție este compatibilă cu legile cărora le sunt supuse și implicațiile fiscale ale unei astfel de investiții înainte de a investi și să se familiarizeze cu documentele juridice în vigoare pentru fiecare produs. Subscrierile vor fi acceptate numai pe baza celui mai recent Prospect și Documentului de Informații Cheie destinate Investitori (DICI) cel mai recent despre produsul în cauză, cele mai recente rapoarte anuale și semestriale și statutul său, care poate fi obținut gratuit de la sediul social al societății de administrare.

Amundi nu își asumă nici o răspundere, directă sau indirectă, care rezultă din utilizarea oricăreia dintre informațiile conținute în acest document și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice decizii luate pe baza acestor informații. Aceste informații nu pot fi copiate, reproduse, modificate, traduse sau distribuite fără aprobarea scrisă prealabilă a Amundi pentru orice terță persoană sau entitate din orice țară sau jurisdicție care ar supune Amundi sau oricăror dintre produsele sale oricărei cerințe de înregistrare în cadrul acestor jurisdicții sau în cazul în care acest lucru ar putea fi considerat ilegal. Toate produsele sau sub-fondurile aceluiași produs nu sunt sau nu vor fi în mod obligatoriu înregistrate sau aprobate pentru distribuire în toate jurisdicțiile sau disponibile pentru toți investitorii.

Aceste informații vă sunt furnizate pe baza surselor pe care Amundi le consideră viabile și pot fi modificate fără o avertizare prealabilă.