Investiții în obligaţiuni

Obligațiunile sunt instrumente financiare pe termen mediu și lung care oferă o creștere potențială cu un nivel de risc moderat în comparație cu alte clase de active. Oferim o varietate de fonduri de obligațiuni și expertiză de prim rang în gestionarea instrumentelor cu venit fix.

Focus pe obligațiuni

Obligațiunile sunt titluri de creanță emise de guverne, organizații din sectorul public și companii.

Ele plătesc dobândă titularului (adesea la o rată fixă stabilită la momentul emisiunii) numită cupon. După o anumită perioadă, emitentul îi rambursează titularului valoarea nominală a obligațiunii. Există mai multe categorii de obligațiuni, fiecare cu caracteristici diferite. Obligațiunile sunt considerate mai puțin riscante decât acțiunile, al căror randament este mai dificil de prevăzut.

Căutăm oportunități de a investi în obligațiuni

Amundi este unul dintre principalii furnizori de strategii de administrare a instrumentelor cu venit fix în Europa și în întreaga lume. În contextul prelungit caracterizat de ratele scăzute ale dobânzii, specialiștii noștri au dezvoltat fonduri de obligațiuni ușor accesibile, cu strategii clare care caută să performeze pe termen mediu sau lung.

Managerii noștri de fonduri evaluează în mod continuu ratele dobânzilor, ratingurile emitenților și lichiditatea pieței, căutând oportunități în rândul diferitelor categorii de obligațiuni: obligațiuni guvernamentale, obligațiuni de tip investment grade, obligațiuni cu randament ridicat, obligațiuni legate de inflație etc.

Principalele riscuri ale fondurilor de obligațiuni sunt riscul ratei dobânzii, riscul de schimb și riscul de credit. Pentru mai multe informații, consultați documentația legală relevantă.

Despre managementul instrumentelor cu venit fix la Amundi

O gamă de fonduri cu venit fix care acoperă principalele piețe din întreaga lume

Acoperirea globală a universului de obligațiuni și resurse semnificative de cercetare, analiză și monitorizare

Experți în strategia "agregată"1

(global, euro, S.U.A.)

Lider mondial în administrarea instrumentelor cu venit fix

498 miliarde de euro

Activele gestionate de Amundi în fonduri cu venit fix2.

1. “Strategia "agregată" înseamnă investirea simultană în obligațiuni guvernamentale și corporative.

2. Sursa: cifrele Amundi la 31 martie 2016. Se va modifica în timp.

Aceste informații necontractuale nu constituie, în nicio situație, o ofertă de cumpărare, de solicitare de vânzare sau de consiliere pentru a investi în OPCVM, fonduri și SICAV ("produsele") Amundi sau unul dintre afiliații săi ("Amundi") .

Toate proiecțiile, evaluările și analizele statistice prezentate mai sus sunt furnizate cu scopul de a ajuta potențialii investitori să înțeleagă subiectele abordate. Aceste proiecții, evaluări și analize se pot baza pe estimări și ipoteze subiective și pot fi obținute prin aplicarea unei metodologii selectate dintr-o varietate de metodologii posibile, care pot conduce la concluzii diferite. Ca urmare, aceste proiecții, evaluări și analize nu ar trebui considerate fapte dovedite și nu pot fi considerate ca previziuni exacte ale evenimentelor viitoare.

Investițiile implică riscuri. Performanța fondurilor nu este garantată. În plus, performanța trecută nu este în niciun caz o garanție sau un indicator fiabil al performanțelor actuale sau viitoare. Investitorii pot pierde in totalitate sau o parte din capitalul investit inițial.

Investitorii potențiali sunt încurajați să consulte un consilier profesionist pentru a determina dacă o astfel de investiție este adecvată pentru profilul lor și nu trebuie să își bazeze deciziile de investiții numai pe informațiile conținute în acest document. Toți potențialii investitori în produse sunt sfătuiți să verifice dacă o astfel de investiție este compatibilă cu legile cărora le sunt supuse și implicațiile fiscale ale unei astfel de investiții înainte de a investi și să se familiarizeze cu documentele juridice în vigoare pentru fiecare produs. Subscrierile vor fi acceptate numai pe baza celui mai recent Prospect și Documentului de Informații Cheie destinate Investitori (DICI) cel mai recent despre produsul în cauză, cele mai recente rapoarte anuale și semestriale și statutul său, care poate fi obținut gratuit de la sediul social al societății de administrare.

Amundi nu își asumă nici o răspundere, directă sau indirectă, care rezultă din utilizarea oricăreia dintre informațiile conținute în acest document și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice decizii luate pe baza acestor informații. Aceste informații nu pot fi copiate, reproduse, modificate, traduse sau distribuite fără aprobarea scrisă prealabilă a Amundi pentru orice terță persoană sau entitate din orice țară sau jurisdicție care ar supune Amundi sau oricăror dintre produsele sale oricărei cerințe de înregistrare în cadrul acestor jurisdicții sau în cazul în care acest lucru ar putea fi considerat ilegal. Toate produsele sau sub-fondurile aceluiași produs nu sunt sau nu vor fi în mod obligatoriu înregistrate sau aprobate pentru distribuire în toate jurisdicțiile sau disponibile pentru toți investitorii.

Aceste informații vă sunt furnizate pe baza surselor pe care Amundi le consideră viabile și pot fi modificate fără o avertizare prealabilă.