Investiții responsabile

Amundi se angajează să promoveze finanțarea responsabilă, propunând soluții pe termen lung și inovatoare pentru a răspunde așteptărilor investitorilor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.

Puncte cheie privind investiția responsabilă

Acționăm pentru o lume mai bună, sprijinind companiile care se angajează în dezvoltarea durabilă

Integrăm criteriile de mediu, sociale și de guvernare corporativă în deciziile noastre de investiții

Investim cu o viziune pe termen lung și raportăm cu privire la angajamentele finalizate

Angajamentul responsabil este fundamental în managementul nostru

Investiția responsabilă este un pilon fundamental al companiei Amundi. Suntem convinși că această abordare este cea mai bună modalitate de a genera profituri optime pe termen lung.

Filozofia noastră este de a încuraja companiile să-și îmbunătățească practicile responsabile din punct de vedere al mediului, al societății și al guvernării corporative, pentru a contribui pozitiv în viitorul societății noastre, în conformitate cu așteptările clienților noștri.

Amundi este un jucător cheie pe piețele financiare și deține o gamă largă de soluții de investiții, de la cele tradiționale la cele inovatoare, în toate clasele de active.

Amundi, lider în investițiile responsabile

Un pionier

în investiții responsabile1

799.7

miliarde de euro aflate în administrare1, plasate în strategii de investiții responsabile

+18000

emitenți evaluați

în conformitate cu criteriile ESG1

1. Sursa Amundi - la 31 decembrie 2022

Metodologia noastră

Amundi a dezvoltat o abordare unică și recunoscută pentru o analiză responsabilă, recunoscută prin certificarea AFNOR începând din 2013. Mulțumită unei echipe de 24 de specialiști dedicată investițiilor responsabile, avem o experiență reală pentru a identifica companiile care adoptă cele mai bune practici.

Afnor Cetification

Avem o politică de excludere strictă în ceea ce privește anumite sectoare cu activități dăunătoare mediului și oamenilor în toate investițiile noastre responsabile, cum ar fi armele chimice, biologice sau chiar minele antipersonale. Aceasta este baza comună pentru o analiză responsabilă. Apoi, există diferite abordări: investiții prin integrarea tuturor criteriilor ESG în fonduri certificate sau prin investiții în subiecte specifice legate de provocările dezvoltării durabile, cum ar fi gestionarea apei, accesul la educație sau lupta împotriva încălzirii globale.

Integrarea ESG

Selectăm companii cu cele mai bune practici în materie de mediu, sociale și guvernanță în funcție de 36 de criterii (15 generale și 21 specifice), cum ar fi consumul de energie, drepturile muncii sau măsurile anticorupție. Un rating este atribuit fiecărui emitent, de la A la G.

Luarea în considerare a factorilor ESG face parte din ADN-ul nostru și din filosofia noastră. Excludem companiile cu scoruri E, F și G din fondurile noastre certificate și etichetate.

Soluții tematice

Suntem convinși că anumite provocări au devenit acum priorități: acesta este motivul pentru care dezvoltăm abordări tematice, în special prin aspectul social, cum ar fi gestionarea apei, educația sau alimentația, pentru a implementa cele mai bune soluții cu impact real.

Aceste informații necontractuale nu constituie, în nicio situație, o ofertă de cumpărare, de solicitare de vânzare sau de consiliere pentru a investi în OPCVM, fonduri și SICAV ("produsele") Amundi sau unul dintre afiliații săi ("Amundi") .

Toate proiecțiile, evaluările și analizele statistice prezentate mai sus sunt furnizate cu scopul de a ajuta potențialii investitori să înțeleagă subiectele abordate. Aceste proiecții, evaluări și analize se pot baza pe estimări și ipoteze subiective și pot fi obținute prin aplicarea unei metodologii selectate dintr-o varietate de metodologii posibile, care pot conduce la concluzii diferite. Ca urmare, aceste proiecții, evaluări și analize nu ar trebui considerate fapte dovedite și nu pot fi considerate ca previziuni exacte ale evenimentelor viitoare.

Investițiile implică riscuri. Performanța fondurilor nu este garantată. În plus, performanța trecută nu este în niciun caz o garanție sau un indicator fiabil al performanțelor actuale sau viitoare. Investitorii pot pierde in totalitate sau o parte din capitalul investit inițial.

Investitorii potențiali sunt încurajați să consulte un consilier profesionist pentru a determina dacă o astfel de investiție este adecvată pentru profilul lor și nu trebuie să își bazeze deciziile de investiții numai pe informațiile conținute în acest document. Toți potențialii investitori în produse sunt sfătuiți să verifice dacă o astfel de investiție este compatibilă cu legile cărora le sunt supuse și implicațiile fiscale ale unei astfel de investiții înainte de a investi și să se familiarizeze cu documentele juridice în vigoare pentru fiecare produs. Subscrierile vor fi acceptate numai pe baza celui mai recent Prospect și Documentului de Informații Cheie destinate Investitori (DICI) cel mai recent despre produsul în cauză, cele mai recente rapoarte anuale și semestriale și statutul său, care poate fi obținut gratuit de la sediul social al societății de administrare.

Amundi nu își asumă nici o răspundere, directă sau indirectă, care rezultă din utilizarea oricăreia dintre informațiile conținute în acest document și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice decizii luate pe baza acestor informații. Aceste informații nu pot fi copiate, reproduse, modificate, traduse sau distribuite fără aprobarea scrisă prealabilă a Amundi pentru orice terță persoană sau entitate din orice țară sau jurisdicție care ar supune Amundi sau oricăror dintre produsele sale oricărei cerințe de înregistrare în cadrul acestor jurisdicții sau în cazul în care acest lucru ar putea fi considerat ilegal. Toate produsele sau sub-fondurile aceluiași produs nu sunt sau nu vor fi în mod obligatoriu înregistrate sau aprobate pentru distribuire în toate jurisdicțiile sau disponibile pentru toți investitorii.

Aceste informații vă sunt furnizate pe baza surselor pe care Amundi le consideră viabile și pot fi modificate fără o avertizare prealabilă.