Randament absolut

Suntem pionieri în dezvoltarea fondurilor de randament absolut, prin expertiza noastră proiectăm strategii care vizează obținerea unui randament absolut, indiferent de condițiile pieței.

În căutarea randamentului absolut

Fondurile de randament absolut urmăresc să obțină un randament pozitiv în toate condițiile de piață, în loc să aibă ca țintă depășirea unui indicator de referință.

O gamă completă de soluții

Oferim o gamă completă de strategii de randament absolut și soluții de investiții asociate sub formă de fonduri deschise, mandate și fonduri de fonduri.

Această diversitate ne permite să alegem poziții dinamice și inovatoare, dar să gestionăm volatilitatea. Obiectivul nostru este de a aduce un randament pozitiv, chiar și într-o scădere a piețelor.

Amundi a pionierat arbitrajul volatilității și astăzi este unul dintre principalii furnizori din acest sector.

Despre fondurile Amundi cu randament absolut

O alternativă la strategiile tradiționale de investiții

Ne propunem să oferim un randament pozitiv indiferent de condițiile pieței

Strategii cu rating de risc: credite, rate ale dobânzii, schimb valutar1

Experiența noastră în cifre

38

miliarde de euro administrate în active de randament absolut 2

22 de ani

de performanță istorică2

36

specialiști dedicați2

1. Pentru a înțelege mai multe despre riscuri, vă rugăm să consultați prospectul fondurilor și sub-fondurilor relevante.

2. Sursa: Amundi, la 31 decembrie 2015.

Aceste informații necontractuale nu constituie, în nicio situație, o ofertă de cumpărare, de solicitare de vânzare sau de consiliere pentru a investi în OPCVM, fonduri și SICAV ("produsele") Amundi sau una dintre afiliații săi ("Amundi") .

Toate proiecțiile, evaluările și analizele statistice prezentate mai sus sunt furnizate cu scopul de a ajuta potențialii investitori să înțeleagă subiectele abordate. Aceste proiecții, evaluări și analize se pot baza pe estimări și ipoteze subiective și pot fi obținute prin aplicarea unei metodologii printre alte metodologii posibile, care pot conduce la concluzii diferite. Ca urmare, aceste proiecții, evaluări și analize nu ar trebui considerate fapte dovedite și nu pot fi considerate ca previziuni exacte ale evenimentelor viitoare.

Investițiile implică riscuri. Performanța produselor nu este garantată. În plus, performanța trecută nu este în niciun caz o garanție sau un indicator fiabil al performanțelor actuale sau viitoare. Investitorii pot pierde in totalitate sau o parte din capitalul investit inițial.

Investitorii potențiali sunt încurajați să consulte un consilier profesionist pentru a determina dacă o astfel de investiție este adecvată pentru profilul lor și nu trebuie să își bazeze deciziile de investiții numai pe informațiile conținute în acest document. Toți potențialii investitori în produse sunt sfătuiți să verifice dacă o astfel de investiție este compatibilă cu legile cărora le sunt supuse și implicațiile fiscale ale unei astfel de investiții înainte de a investi și să se familiarizeze cu documentele juridice în vigoare pentru fiecare produs. Subscrierile vor fi acceptate numai pe baza celui mai recent Prospect și Documentului de Informații Cheie destinate Investitori (DICI) cel mai recent despre produsul în cauză, cele mai recente rapoarte anuale și semestriale și statutul său, care poate fi obținut gratuit de la sediul social al societății de administrare.

Amundi nu își asumă nici o răspundere, directă sau indirectă, care rezultă din utilizarea oricăreia dintre informațiile conținute în acest document și nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice decizii luate pe baza acestor informații. Aceste informații nu pot fi copiate, reproduse, modificate, traduse sau distribuite fără aprobarea scrisă prealabilă a Amundi pentru orice terță persoană sau entitate din orice țară sau jurisdicție care ar supune Amundi sau oricăror dintre produsele sale oricărei cerințe de înregistrare în cadrul acestor jurisdicții sau în cazul în care acest lucru ar putea fi considerat ilegal. Toate produsele sau sub-fondurile aceluiași produs nu sunt sau nu vor fi în mod obligatoriu înregistrate sau aprobate pentru distribuire în toate jurisdicțiile sau disponibile pentru toți investitorii.

Aceste informații vă sunt furnizate pe baza surselor pe care Amundi le consideră fiabile și pot fi modificate fără o avertizare prealabilă.