Amundi Romania

Protecţia datelor cu caracter personal

Politica de prevenire si gestionare a conflictelor de interese

Politica de remunerare

FATCA

CRS

Directiva europeană privind drepturile acționarilor (2)

Directiva europeană privind drepturile acționarilor (2) impune administratorilor de active să dezvăluie public politica de implicare (engagement) și vot. De câțiva ani, Amundi a ales să publice aceste politici, inclusiv pe website. Veți găsi mai jos toate documentele care acoperă cerințele Directivei.

Politica de implicare (engagement) a Amundi este concepută în jurul a trei axe principale: implicare pentru influență in decizii, implicare continuă și implicare prin vot. Aceasta politica este o parte esențială a obligațiilor fiduciare ale Amundi și a rolului său de investitor responsabil.

Monitorizarea societăților în care s-a investit este organizată  în funcție de platforma respectiva de management:

  • Pentru strategia de management activ: cazurile de investiții sunt discutate și documentate de către analiștii noștri de cercetare de piață. Acțiunile evaluate cu rating de cumpărare sunt urmărite pe baza actualizărilor frecvente ale rapoartelor și analizelor de piață. 

    Decizia pozitiva de a investi se bazează pe raportul echipei de cercetare din grup, susținut de actualizări de evaluare și modele atunci când este necesar. Feedback-ul întâlnirilor cu companiile investite, precum și alte acțiuni de implicare ale echipei de cercetare și analiza, sunt documentate temeinic.

  • Pentru strategia de management pasiv: monitorizarea se face în principal prin implicare și vot în adunările generale.

Informațiile referitoare la Directiva europeană privind drepturile acționarilor 2 sunt prezentate în documentele de mai jos și în secțiunea dedicată „Politica de vot”.

Politica de vot prin mandat

Exercitarea drepturilor de vot și dialogul cu acționarii sunt elemente esențiale ale responsabilității noastre fiduciare și ale rolului nostru de investitor responsabil.

Din 1996, Amundi și-a stabilit propria politică de vot, actualizată anual pentru a încorpora cele mai bune practici în guvernanța corporativă, dar și, din 2003, pentru responsabilitatea socială și de mediu. Amundi a decis să-și exercite drepturile de vot pentru o foarte mare majoritate a fondurilor sale conform legislației franceze și luxemburgheze pentru a-și îndeplini responsabilitatea de acționar.

La începutul angajamentului său față de investițiile responsabile, Amundi a implementat și un proces de dialog cu acționarii bazat pe un sistem de alertă care informează companiile despre indicele SBF120, precum si pe un grup de mari emitenți europeni despre potențialele voturi negative la adunările lor generale. Votul și dialogul ne permit să participăm activ la îmbunătățirea practicilor companiilor în care investim.

                                                     Accesați secțiunea referitoare la voturile noastre prin mandat