Notă de informare către investitorii fondurilor de investiții Amundi Stabilo şi Amundi Integro

Joi 15 Aprilie 2021

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. (Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400007) în calitate de administrator al fondurilor de investiții Amundi Stabilo şi Amundi Integro, informează investitorii cu privire la modificarea prospectelor de emisiune ale celor doua fonduri.

Pentru a se conforma cerințelor prevazute de Regulamentul UE 2019/2088 referitor la informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, administratorul fondurilor a introdus in cuprinsul prospectelor paragraful denumit Durabilitatea investițiilor - Politica de investiții responsabile.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, aceste modificări intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea prezentei note de informare. Investitorii care nu sunt de acord cu modificările adoptate au posibilitatea răscumpărării integrale a unităților de fond deținute, în termen de 10 zile.

Informații suplimentare cu privire la documentele modificate ale celor două fonduri de investiții pot fi obținute de la distribuitorul autorizat, UniCredit Bank şi de la sediul societății de administrare, situat in Bulevardul Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sect. 2, București, tel. 021.210.0016. Documentele fondurilor, in forma autorizată de A.S.F., sunt publicate pe site-ul www.amundi.ro .

             Prospect de emisiune Amundi Stabilo                                          Prospect de emisiune Amundi Integro

Alte știri

460080247-kompass-small-large
15/12/2021

Notă de informare către investitorii fondurilor de investiții Amundi Stabilo și Amundi Integro - regim înlocuire directori

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. (Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400007) în calitate de administrator al fondurilor de investiții Amundi Stabilo şi Amundi Integro, informează investitorii cu privire la modificarea prospectelor de emisiune ale celor doua fonduri.Pentru a clarifica modalitatea de înlocuire a directorilor societății in cazul absentei acestora, a fost reformulata secțiunea „Consiliul de administrație și conducerea societății” din cuprinsul prospectelor de emisiune. În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, aceste modificări intră în vigoare la data publicării prezentei note de informare.