Amundi Stabilo – in Topul fondurilor de investiții in instrumente cu venit fix

Vineri 04 August 2023

Fondul de investiții Amundi Stabilo a obținut un randament de 14.4% la 30.06.2023, pe baza performanţei la 1 an, ceea ce ii conferă totodată, locul 2 in Topul fondurilor de investiții in instrumente cu venit fix, conform comunicatului ( link ) Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Amundi Stabilo este un fond de obligațiuni care investește preponderent în titluri de stat romanești: 96% din portofoliul fondului la 30.06.2023. 

 

Durata minimă recomandată a investiției în fond este de 3 ani.

Note legale:

Amundi Stabilo fond deschis de investiții este autorizat prin Decizia A.S.F. nr. 4412/11.12.2003 şi înregistrat în registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400007.

Administratorul fondului este Amundi Asset Management S.A.I. S.A., autorizată de A.S.F. prin decizia nr. 238/16.01.2004, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/15112/2003, CUI RO15889522, nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR05SAIR/400007, cu sediul în București, Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, tel: 021 210 00 16, fax: 021 210 50 17, email: office.romania@amundi.com .

Depozitarul fondului este BRD - Groupe Société Générale, cu sediul în Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, autorizat de A.S.F. prin Decizia nr. D338/09.12.2003, fiind înregistrat în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007.

Distribuitorul fondului este UniCredit Bank S.A.

Fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Citiți prospectul de emisiune înainte de a investi în fond. Informații complete sau documente privind fondul – documentul cu infomaţii cheie destinate investitorilor, prospectul de emisiune - se pot obține de la sediul societății de administrare, de la sucursalele distribuitorilor autorizați, cât și de pe site-ul www.amundi.ro.

Alte știri

mutual_funds
26/04/2024 Comunicat

Nota informare investitori publicare rapoarte anuale fonduri 2023

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. cu sediul in Bd. Dacia nr. 56, corp B, sector 2, Bucuresti (Tel: +40 21 210 00 16, Fax: +40 210 50 17,  www.amundi.ro ,  office.romania@amundi.com  , CUI RO 15889522; Reg. Com.: J40/15112/2003; Nr. Registru A.S.F.: PJR05SAIR/400007) în calitate de administrator al fondurilor de investiții Amundi Integro şi Amundi Stabilo, informează investitorii celor doua fonduri cu privire la publicarea rapoartelor anuale ale fondurilor pentru anul 2023.