Amundi, lider european în administrarea investițiilor1

Amundi a dezvoltat și gestionează o gamă largă de soluții financiare destinate celor care economisesc,

aceste soluții fiind distribuite prin intermediul băncilor comerciale și al altor parteneri, în întreaga lume. 

Alege Amundi

460080247-kompass-small-large

Notă de informare către investitorii fondurilor de investiții Amundi Stabilo și Amundi Integro

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. (Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400007) în calitate de administrator al fondurilor de investiții Amundi Stabilo şi Amundi Integro, informează investitorii cu privire la modificarea prospectelor de emisiune ale celor doua fonduri.

In secțiunea „Consiliul de administrație și conducerea societății” a fost modificat înlocuitorul Directorului Adjunct, in secțiunea „Auditorul Fondului” au fost actualizate datele noului auditor, iar in secțiunea „Activități delegate către terți” au fost actualizate datele administratorului delegat. În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, aceste modificări intră în vigoare la data publicării prezentei note de informare. 

1.  Sursa: IPE „Top 500 Asset Managers”, informații publicate în iunie 2022, având la bază totalul activelor administrate în decembrie 2021.