Obiectivul Zero Emisii de Carbon sau Net Zero

Este o expresie de care probabil ai auzit, dar ce înseamnă Zero Emisii de Carbon sau Net Zero?

What is net zero?

Ce este obiectivul Zero Emisii de Carbon sau Net Zero?

Este vorba despre echilibrarea cantității de gaze cu efect de seră pe care o pompăm în atmosfera pământului cu cantitatea de gaze cu efect de seră pe care o neutralizăm.

Dacă putem atinge Obiectivul Zero Emisii de Carbon, atunci vom opri creşterea cantităţii totale de gaze cu efect de seră, care reține căldura soarelui și care creşte temperaturile la nivel global1.

Avem nevoie de o schimbare rapidă

What is net zero

Avem nevoie de o schimbare rapidă

Oamenii și activitățile noastre au dus la o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), intensificată de revoluțiile industriale din secolul al XVIII-lea. 

În 20152 , în cadrul COP21, 195 de părți au adoptat Acordul de la Paris, care are ca obiectiv "menținerea creșterii temperaturii globale cu mult sub 2 grade față de perioada preindustrială, cautând în același timp mijloace pentru a limita creșterea la 1,5 grade C". Dar, în situația actuală, lumea nu este pe drumul cel bun pentru atingerea acestui obiectiv.

Toate părțile interesate (factorii de decizie politică, companiile și cetățenii) au un rol de jucat și, în calitate de persoane fizice, există modificări pe care le putem face la stilul nostru de viață care ar putea contribui la atingerea obiectivului în mod colectiv.

Suntem angajaţi în lupta împotriva schimbărilor climatice

Deși suntem conștienți de faptul că dezvoltarea unui mediu rezistent la schimbările climatice ar trebui să fie un efort colectiv,
la Amundi ne-am stabilit obiective ambițioase pentru a căuta o cale către neutralzarea emisiilor de carbon până în 2050 prin soluții de investiții, consultanță și angajament și servicii bazate pe cunoaștere.

Suntem angajaţi în lupta împotriva schimbărilor climatice

committed to fight against climate change.

De unde să încep?

Man sitting on couch using phone

De unde să încep?

Poate că citesti aceste rânduri și ai impresia că nu știi de unde să începi să contribui si tu.
Ceea ce este important de știut este că suntem cu toții implicați în această situație și că fiecare dintre noi poate contribui la o lume aliniată către obiectivul Zero Emisii de Carbon
.

Poți contribui la tranziția către o lume cu emisii reduse de carbon în mai multe moduri, prin intermediul unor investiții adecvate.

Prin alegerile responsabile pe care le faci cu investițiile tale, împărtășim obiectivul comun de a ne apropia de Obiectivul Zero Emisii de Carbon. 

Surse:

1 Intergovernmental panel on Climate Change, https://www.ipcc.ch/sr15/
2 United Nations, Climate Action: https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement

Te rugăm să consulți Politica de investiții responsabile Amundi și Declarația de informare privind finanțarea durabilă Amundi, disponibile aici.

 

Informaţii importante

Aceasta este o comunicare publicitară.

Toate informațiile conținute în acest document provin de la Amundi și sunt valabile la data de 14 mai 2024. Diversificarea nu garantează un profit și nici nu protejează împotriva pierderilor. Punctele de vedere exprimate cu privire la tendințele economice și de piață sunt cele ale autorului și nu neapărat ale Amundi și pot fi modificate în orice moment pe baza condițiilor de piață și a altor condiții, și nu există nicio garanție că țările, piețele sau sectoarele vor avea performanțele așteptate. Aceste puncte de vedere nu trebuie să fie considerate drept consultanță de investiții, o recomandare de securitate sau o indicație de tranzacționare pentru orice produs Amundi. Acest material nu constituie o ofertă sau o solicitare de cumpărare sau vânzare. Investițiile implică riscuri, inclusiv riscuri de piață, politice, de lichiditate și valutare. Performanțele trecute nu reprezintă o garanție sau o indicație a realizărilor viitoare.

Data primei utilizări: 10 iulie 2024