Reglementări

Prezentarea tuturor documentelor de reglementare

Corporate - Technology and services

Informaţii privind transparenţa

Politica privind Petiţiile

Protecţia datelor cu caracter personal

FATCA - Legea conformității fiscale a conturilor straine

 • 2019-08-28
  Informare cu privire la raportarea FATCA

CRS - Standardul Comun de raportare persoane fizice

Politica de prevenire şi gestionare a conflictelor de interese

 • 2023-09-03
  Politica de prevenire si gestionare a conflictelor de interese
 • 2024-02-08
  2024 - Conflict of interest prevention and management policy - Amundi
 • 2023-12-14
  2023 - Conflict of interest prevention and management policy - Amundi Intermediation

Politica de remunerare

Politica privind transmiterea şi administrarea ordinelor

 • 2023-12-12
  Politica privind transmiterea si administrarea ordinelor
 • 2023-12-31
  2023 - Best Selection and Execution Policy - Amundi
 • 2024-05-02
  2024 - Report of Amundi Intermediation - Top 5 counterparties

Combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului

Aplicarea directivei MiFID

 • 2023-04-28
  2023 - Rapport RTS28 - Amundi Intermédiation
 • 2023-12-31
  2023 - Best Selection and Execution Policy - Amundi
 • 2010-01-01
  2010 - Customers qualification - Amundi
 • 2010-01-01
  2020 - Financial instruments and their risks - Amundi
 • 2024-02-08
  2024 - Conflict of interest prevention and management policy - Amundi
 • 2024-02-09
  2024 - Complaints Handling Policy - Amundi
 • 2023-12-14
  2023 - Politique de sélection et d'exécution - Amundi Intermediation
 • 2023-12-14
  2023 - Conflict of interest prevention and management policy - Amundi Intermediation
 • 2024-05-02
  2024 - Report of Amundi Intermediation - Top 5 counterparties

Politica de vot

Raportul de implicare

Aplicarea ghidurilor ESMA

 • 2020-07-22
  2020 - Counterparty risk - Collateral Risk Management Framework - Amundi

Reglementări privind distribuirea fondurilor transfrontaliere

 • 2021-08-02
  2021 - Cross-Border Fund Distribution Regulation - Amundi

Sondarile pieţei

Acțiuni de grup

 • 2015-11-24
  2020 - Policy regarding class action suits - Amundi

Responsabilitatea socială corporativă

Document de înregistrare universală

Directiva Whistleblowing

În vederea respectării cerinței Directivei Whistleblower, societatea pune la dispoziția persoanelor care doresc sa își exercite dreptul de avertizare următorul link: 

https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethic-alerts