Ce este investiția responsabilă?

Explorează modul în care aspectele de mediu, sociale și guvernamentale ar putea fi o sursă potențială de oportunități și un motor de schimbare.

Woman holding cup in office with potted plants behind

Dorești să încerci să influențezi pozitiv investițiile tale?

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale timpului nostru și sunt necesare acțiuni urgente.  

Fie că esti interesat de reducerea emisiilor de CO2, de inovațiile care respectă clima sau de promovarea diversității în lumea muncii, pentru a numi doar câteva dintre acestea, poți alege să contribui la un viitor cu emisii reduse de dioxid de carbon și mai echitabil din punct de vedere social.

Ce este investiția responsabilă?

Este relativ bine cunoscut faptul că abrevierea "ESG" este legată de sustenabilitate, dar ce înseamnă de fapt cele trei litere? 

Investiția responsabilă este un termen care include abordările de investiții care iau în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernanță (ESG) în selecția și gestionarea portofoliilor prin diferite strategii*, de la excludere la integrare, angajament și vot, până la investiții de impact.

Capital E with icon of leaf

Mediul (Environment) se referă la capacitatea întreprinderilor de a controla impactul direct și indirect al acestora asupra mediului. Acesta poate include amprenta de carbon a unei firme, consumul de energie și gestionarea deșeurilor.

Capital S with logo of people

Partea socială se concentrează pe aspecte legate de capitalul uman și de protecția drepturilor omului în general. Aceasta include condițiile de muncă, diversitatea și nediscriminarea, sănătatea și siguranța.

Capital G with icon of classical building Factorii de guvernanță iau în considerare echipa de conducere a firmei și modul în care aceasta conduce afacerea, drepturile acționarilor, remunerarea directorilor, precum și mita și corupția. Se evaluează capacitatea companiilor de a asigura un cadru eficient de guvernanță corporativă care să garanteze îndeplinirea obiectivelor pe termen lung.

 

La Amundi analizăm modul în care companiile ESG pot avea un impact material asupra valorii acestora și modul în care companiile pot avea un impact asupra mediului,  aspectelor sociale sau asupra drepturilor omului.

Vrei să încerci să ajuți la transformarea economiei?

Vestea bună este că noi credem că acțiunile responsabile, orientate spre viitor și oportunitățile pe termen lung, merg mână în mână.

De aceea, ne propunem să oferim aspecte de mediu, sociale și de guvernanță corporativă în strategiile noastre de investiții responsabile, pe lângă cele financiare. (Link către rapoartele corporative ESG)

Așadar, dacă există probleme de mediu sau sociale specifice pe care ați dori să le abordați, vă suntem aproape!

Vrei să încerci să ajuți la transformarea economiei?

Group of people sitting around a table in an office

("Te rugăm să consulți Politica de investiții responsabile Amundi și Declarația de informare privind finanțarea durabilă Amundi, disponibile aici

*sursa: GSIA Global Sustainable Investment Alliance https://www.gsi-alliance.org/ 

Informaţii importante

Aceasta este o comunicare publicitară.

Toate informațiile conținute în acest document provin de la Amundi și sunt valabile la data de 14 mai 2024. Diversificarea nu garantează un profit și nici nu protejează împotriva pierderilor. Punctele de vedere exprimate cu privire la tendințele economice și de piață sunt cele ale autorului și nu neapărat ale Amundi și pot fi modificate în orice moment pe baza condițiilor de piață și a altor condiții, și nu există nicio garanție că țările, piețele sau sectoarele vor avea performanțele așteptate. Aceste puncte de vedere nu trebuie să fie considerate drept consultanță de investiții, o recomandare de securitate sau o indicație de tranzacționare pentru orice produs Amundi. Acest material nu constituie o ofertă sau o solicitare de cumpărare sau vânzare. Investițiile implică riscuri, inclusiv riscuri de piață, politice, de lichiditate și valutare. Performanțele trecute nu reprezintă o garanție sau o indicație a realizărilor viitoare.

Data primei utilizări: 10 iulie 2024