Date importante referitoare la redeschiderea sub-fondului Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (EEME)

Luni 24 Aprilie 2023

Referitor la comunicarea din 2 martie 2022, în care v-am informat cu privire la decizia noastră de a suspenda calculul valorii activelor nete (VAN) pentru sub-fondul Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, în contextul escaladării crizei dintre Rusia și Ucraina, va informam ca sub-fondul va fi redeschis si reorganizat astfel: 

 • Activele rusesti vor fi scoase din activul total al sub-fondului si mutate intr-o clasa speciala, numita clasa SP (ISIN Code: LU2600584523)
 • Investitorii cu detineri in fondul EEME isi vor putea rascumpara unitatile detinute (clasa A, EUR sau USD), dar fara componenta activelor rusesti – clasa SP:
  • Activele rusesti din aceasta clasa se vor vinde atunci cand piata va permite si avand ca obiectiv cele mai bune interese ale clientilor. Conducerea sub-fondului va monitoriza îndeaproape situația și mediul de reglementare, operațional și de piață care afectează tratamentul activelor rusesti, pentru a determina condițiile și momentul oportun pentru a le vinde în funcție de interesul primordial al investitorilor. Este posibil ca aceste operațiuni să fie efectuate pe o perioadă lungă de timp și pot implica rambursarea sumelor clientilor în una sau mai multe tranșe.
  • Alocarea noilor unitati: Numărul de acțiuni noi care vor fi alocate în cadrul clasei SP va fi determinat pe baza valorii echivalente în euro a poziției dvs., rezultată din valorificarea unitatilor  dvs existente în cadrul Sub-fondului, folosind prețul VAN actualizat oficial, care va fi calculat cu o zi (T-1/data intrării în vigoare -1) înainte de procesarea creării și alocării noilor unitati SP, separate, investitorilor existenți și ridicarea suspendării temporare a tranzacționării acțiunilor existente.
  • VAN oficial calculat pentru ziua T va reflecta prețurile actualizate ale activelor lichide din portofoliu și evaluarea justă a părții nelichide.

 

Data de redeschidere a fondului este 11 Aprilie 2023. Ca urmare, calculul VAN se va relua începând cu 11 Aprilie 2023, iar ordinele de cumpărare, răscumpărare sau schimbare de la sau în acțiuni ale sub-fondului (cu excepția acțiunilor din clasa SP) primite înainte de ora 14:00 CET la 11 aprilie 2023 vor fi executate conform VAN din aceeași dată în conformitate cu prospectul Amundi Funds. Ordinele suspendate primite după ora 14:00 CET luni, 28 februarie 2022 și înainte de ora 14:00 CET marți, 1 martie 2022, vor fi executate la valoarea activului net  din 11 aprilie 2023, dacă nu sunt retrase in prealabil. 

Pentru a putea continua administrarea fondului EEME, politica de investiții a fost modificata după cum urmează:

 1. Incepand cu 11 Mai 2023,  aria de investitii a fondului este extinsa pentru a include tari din Africa (in mare parte Africa de Sud) si Orientul mijlociu, dar si tari din jurul bazinului mediteranean.
 2. Se adopta un nou indice de referinta – MSCI Emerging Markets EMEA in locul actualului indice MSCI EM Europe & Middle East 10/40
 3. Fondul poate fi expus si altor instrumente legate de actiuni, P-Notes si alte actiuni decat cele precizate
 4. Incepand cu 11 Mai 2023, fondul va fi redenumit Amundi Funds Emerging Europe, Middle East & Africa

 

Informații complete puteți găsi in materialele atașate mai jos.

Notificare investitori (EN)                      Rate de alocare a unităților din clasa SP (EN) 

Alte știri

mutual_funds
28/04/2023 Comunicat

Nota informare investitori publicare rapoarte anuale fonduri 2022

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. cu sediul in Bd. Dacia nr. 56, corp B, sector 2, Bucuresti (Tel: +40 21 210 00 16, Fax: +40 210 50 17,  www.amundi.ro ,  office.romania@amundi.com  , CUI RO 15889522; Reg. Com.: J40/15112/2003; Nr. Registru A.S.F.: PJR05SAIR/400007) în calitate de administrator al fondurilor de investiții Amundi Integro şi Amundi Stabilo, informează investitorii celor doua fonduri cu privire la publicarea rapoartelor anuale ale fondurilor pentru anul 2022.

460080247-kompass-small-large
27/02/2023

Notă de informare către investitorii fondurilor de investiții Amundi Stabilo și Amundi Integro

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. (Nr. Registru A.S.F. PJR05SAIR/400007) în calitate de administrator al fondurilor de investiții Amundi Stabilo şi Amundi Integro, informează investitorii cu privire la modificarea prospectelor de emisiune ale celor doua fonduri.In secțiunea „Consiliul de administrație și conducerea societății” a fost modificat înlocuitorul Directorului Adjunct, in secțiunea „Auditorul Fondului” au fost actualizate datele noului auditor, iar in secțiunea „Activități delegate către terți” au fost actualizate datele administratorului delegat. În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, aceste modificări intră în vigoare la data publicării prezentei note de informare.