AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)

ISIN: LU1882475988 - Obligaţiuni
La data 30/03/2023
VUAN Activ net fond
88,05 EUR 797.33M EUR

 

Informații detaliate despre produs

Fondurile noastre

AmundiStabilo
Obligaţiuni
AMUNDI STABILO

Amundi Stabilo se adresează tuturor tipurilor de investitori. Fondul se adresează cu precădere investitorilor cu un profil conservator, ce urmăresc conservarea capitalului investit in condițiile unei volatilități reduse a valorii unității de fond. Printre potențialii investitori se numără societățile comerciale ce urmăresc plasamente ale lichidităților pe termen scurt și mediu, persoanele fizice cu un apetit redus pentru risc, dar și investitorii ce doresc diversificarea investițiilor lor din punct de vedere al riscului.Politica de investiții urmărește structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piața titlurilor de credit. Intr-o proporție de regula mai mica fondul poate investi și in alte tipuri de instrumente investiționale, in special atunci când evoluția estimata a respectivelor plasamente nu contravine in mod decisiv conceptului de stabilitate.

Vedeți fondul