AMUNDI INTEGRO - A (C)

ISIN: ROFDIN000036
La data 27/06/2022
VUAN Activ net fond
5,2181 20.22M

Amundi Integro se adresează tuturor tipurilor de investitori, cu precădere investitorilor dispuși sa-și asume un risc moderat. Principalul obiectiv al fondului este realizarea unei creșteri a capitalului investit in condițiile unui risc moderat.

Strategia urmata de administrator pentru atingerea obiectivelor fondului se va axa pe realizarea unui echilibru dinamic al valorilor mobiliare și al celorlalte instrumente financiare din portofoliu, care se ajustează continuu la oportunitățile investiționale existente. Toate plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificării prudente a portofoliului.


Nivel de risc
Risc mai mic Risc mai mare
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Randament potențial mai mic Randament potențial mai mare

Informații detaliate despre produs

Fondurile noastre au un risc de pierdere de capital și nu oferă nici o garanție a performanței sau a securității capitalului. Dacă valoarea acțiunilor sau a indicilor la care portofoliul este expusă scade, valoarea activului net al fondului ar putea scădea, de asemenea.