AMUNDI INTEGRO - A (C)

ISIN: ROFDIN000036 - Diversificat
La data 14/10/2021
VUAN Activ net fond
5,5656 RON 22.29M RON

Amundi Integro se adresează tuturor tipurilor de investitori, cu precădere investitorilor dispuși sa-și asume un risc moderat. Principalul obiectiv al fondului este realizarea unei creșteri a capitalului investit in condițiile unui risc moderat.

Strategia urmata de administrator pentru atingerea obiectivelor fondului se va axa pe realizarea unui echilibru dinamic al valorilor mobiliare și al celorlalte instrumente financiare din portofoliu, care se ajustează continuu la oportunitățile investiționale existente. Toate plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificării prudente a portofoliului.


Nivel de risc
Risc mai mic Risc mai mare
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Randament potențial mai mic Randament potențial mai mare

Informații detaliate despre produs

Fondurile noastre

AmundiStabilo
Obligaţiuni
AMUNDI STABILO

Amundi Stabilo se adresează tuturor tipurilor de investitori. Fondul se adresează cu precădere investitorilor cu un profil conservator, ce urmăresc conservarea capitalului investit in condițiile unei volatilități reduse a valorii unității de fond. Printre potențialii investitori se numără societățile comerciale ce urmăresc plasamente ale lichidităților pe termen scurt și mediu, persoanele fizice cu un apetit redus pentru risc, dar și investitorii ce doresc diversificarea investițiilor lor din punct de vedere al riscului.Politica de investiții urmărește structurarea plasamentelor cu preponderenta pe piața titlurilor de credit. Intr-o proporție de regula mai mica fondul poate investi și in alte tipuri de instrumente investiționale, in special atunci când evoluția estimata a respectivelor plasamente nu contravine in mod decisiv conceptului de stabilitate.

Vedeți fondul

Fondurile noastre au un risc de pierdere de capital și nu oferă nici o garanție a performanței sau a securității capitalului. Dacă valoarea acțiunilor sau a indicilor la care portofoliul este expusă scade, valoarea activului net al fondului ar putea scădea, de asemenea.